Årsmøte Åga IL – 28.mars

28.03.2017 kl 20.00 avholdes det årsmøte i Åga IL på Skistua.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av møteleder, referent samt 2 protokollunderskrivere
  4. Godkjenning av årsmelding 2016
  5. Godkjenning av regnskap 2016
  6. Fastsetting av medlemskontingent for 2018
  7. Godkjenning av investering/finansiering fotballhall Hauknes
  8. Godkjenning av budsjett 2017
  9. Valg av styre og valgkomite

Vel møtt!