Styret i Åga IL

Pr. 2018

Morten Grimsø

Leder

Torhild Jakobsen

Nestleder

Hege Krokstrand

Kasserer

Ketil Olsen Teigen

Styremedlem

Rayner Konradsen

Styremedlem

Kai Arne Brumoen

Styremedlem

Lena Hermansen

Styremedlem

Toril Sletten Johnsen

Styremedlem

Dan-Roger Nerdal

Styrets sekretær

Valgkomite

Pr. 2018

Thomas Johnsen

Leder

Anette Ødegård

Nestleder

Frode Kristensen

Medlem

Revisorer

Pr. 2018

Tor Arne Nordvik

Tor Erik Johansen