Styret i Åga IL

Pr. 2020

Morten Grimsø

Morten Grimsø

Leder
Toril Sletten Johnsen

Toril Sletten Johnsen

Nestleder
Brian Mora Eskildsen

Brian Mora Eskildsen

Styremedlem
Kai Arne Brumoen

Kai Arne Brumoen

Styremedlem
Rayner Konradsen

Rayner Konradsen

Styremedlem
Halvard Meisfjord

Halvard Meisfjord

Styremedlem
Siw Olsen

Siw Olsen

Styremedlem
Henrik Flod

Henrik Flod

Varamedlem
Dan-Roger Nerdal

Dan-Roger Nerdal

Styrets sekretær

Valgkomite

Pr. 2020

Thomas Johnsen

Thomas Johnsen

Leder
Terje J. Jakobsen

Terje J. Jakobsen

Medlem
Tim-Kristian Nerdal

Tim-Kristian Nerdal

Medlem

Revisorer

Pr. 2020

Tor Erik Johansen

Tor Erik Johansen

Andre Moen Eide

Andre Moen Eide