VELKOMMEN TIL BILALLIANSEN CUP

Dato for neste cup er usikker, men tett før skolestart så står vi i Åga IL klare for å ta i mot både deltakere og tilskuere til den ellevte Bilalliansen cup som arrangeres, og vi ønsker dere alle hjertelig velkommen.

Som tidligere år har Åga IL som mål å gi både spillere, dommere og publikum gode opplevelser. Gode opplevelser og følelse av mestring forsterkes av at vi som foreldre, trenere og publikum følger ”Foreldrevettreglene”. Å gi ros og oppmuntrende ord til både med- og motspillere koster lite, men kan bety utrolig mye.

Vi har som vanlig dommere i alle aldre og noen har ikke dømt så mye tidligere. Disse skal også ha gode opplevelser. Det er publikum og treners ansvar å sørge for å formidle respekt for dommerens avgjørelser – selv om dommeren skulle trå feil i ny og ne.

BANEOPPSETT

Her kommer baneoppsett når disse er klare.

KAMPOPPSETT

Her legger vi ut kampoppsett når de er klare.

TURNERINGSREGELEMENT

Kampene varer 18 minutter uten sidebytte, minimum 4 kamper pr. lag.

Kampene arrangeres med 4 utespillere + keeper, ingen begrensning med tanke på innbyttere.

Yngste årsklasse spiller 3’er fotball i tråd med NFF anbefalinger.

Lagliste må leveres senest en halv time før første kamp.

5’ER FOTBALL (3’ER FOR DE YNGSTE)

I år som i fjor spiller de fleste lag 5’er fotball. Merk at yngste årsklasse spiller 3’er fotball i tråd med NFFs anbefalinger.

MATSERVERING

En gjeng med flotte foreldre vil sørge for at du kan gi kroppen påfyll av både mat og drikke i løpet av dagen. Vi har også mat for deg som har allergi. Det er satt opp et eget utsalgssted hvor du får kjøpt allergivennlig mat. Snakk med en av de som jobber i serveringsteltet, så kan de fortelle deg hvilken mat du kan spise ut fra hvilken type allergi du har.

FØRSTEHJELP

Skulle noen være så uheldig å bli skadet er det et eget førstehjelpstelt med sykepleiere og leger. I førstehjelpsteltet er det også en egen hjertestarter. Heldigvis har vi ikke hatt de store skadene tidligere år, og også i år satser vi på en skadefri turnering.

PREMIEUTDELING

Premieutdeling for utmerket deltakelse under Bilalliansen cup skjer ved siden av førstehjelpsteltet. Teltet er merket med premieutdeling. Det er viktig at lagledere fyller ut lagliste så snart dere ankommer turneringen. Dette gjøres hos sekretariatet som sitter i klubbhuset.

TOALETTER

Toaletter finner du på Hauknes skole, som ligger rett ovenfor banen. Det er skiltet opp til toalettene.

PARKERING

Vi oppfordrer i år som i fjor alle Åga- og Hauknesværinger som har mulighet til å ta beina fatt om gå til Hauknes idrettspark. Kommer du kjørende vil du bli henvist av våre parkeringsvakter til områder der du kan parkere. Det er egne plasser for gjester med nedsatt funksjonsevne like ved klubbhuset.

SEKRETERIAT

Sekretariatet, speaker og sportslig leder for turneringen vil du kunne komme i kontakt med på klubbhuset som ligger like ved banen.

DELI DE LUCA-KICKET

I år som i fjor arrangeres det konkurranse for lagene som er påmeldt Bilalliansen cup. Konkurransen går ut på å konkurrere med andre deltakende lag om hvem som skyter det hardeste skuddet. Skuddene blir målt med hastighetsmåler.

Hvert deltakende lag stiller med én spiller i konkurransen. Deltakerne vil bli inndelt i puljer, og den som har høyest hastighet i sin pulje vinner gavekort fra Deli De Luca til laget sitt.

Påmelding til konkurransen gjøres samtidig som det fylles ut laglister hos sekretariatet i klubbhuset. Sjekk i kampoppsettet eller med sekretariatet når ditt lag er satt opp til å konkurrere.

ANSVARLIGE

Skulle det være noen videre spørsmål så ta gjerne kontakt med:

Leder Bilalliansen Cup
Ragnhild M. Steinbakk
rsteinbakk@hotmail.com
46 76 31 26

Sportslig leder
Kai Arne Brumoen

Vi i Åga IL ønsker dere alle en opplevelsesrik dag, med mange gode minner!