VELKOMMEN TIL BILALLIANSEN CUP 2018

1. september står vi i Åga IL klare for å ta i mot både deltakere og tilskuere til den ellevte Bilalliansen cup som arrangeres, og vi ønsker dere alle hjertelig velkommen.

Som tidligere år har Åga IL som mål å gi både spillere, dommere og publikum gode opplevelser. Gode opplevelser og følelse av mestring forsterkes av at vi som foreldre, trenere og publikum følger ”Foreldrevettreglene”. Å gi ros og oppmuntrende ord til både med- og motspillere koster lite, men kan bety utrolig mye.

Vi har som vanlig dommere i alle aldre og noen har ikke dømt så mye tidligere. Disse skal også ha gode opplevelser. Det er publikum og treners ansvar å sørge for å formidle respekt for dommerens avgjørelser – selv om dommeren skulle trå feil i ny og ne.

BANEOPPSETT

Her kommer baneoppsett når disse er klare.

KAMPOPPSETT

Her legger vi ut kampoppsett når de er klare.

TURNERINGSREGELEMENT

Bilalliansen Cup 2017 - turneringsreglement

Klasser, aldersgrenser og kamptider

Turneringen er for gutter og jenter fra 7-12 år. Alle lag får minimum 4 kamper, der hver kamp spilles 1 x 17 minutter. Klassene fra 7-10 år spiller 5er-fotball, mens 11-12 år spiller 7er-fotball. Kampene startes og blåses av over høyttaleranlegget. Kampene spilles kun på lørdag, der 5er-fotball starter om morgenen. Midt på dagen bygges banene om og klargjøres for 7er-fotball.

Bilalliansen Cup kan slå sammen klasser ut fra sportslige hensyn.

Spillesystemer

I klassene deles lagene i puljer ut fra hvor mange lag som er påmeldt i hver klasse, og så spiller laget fire kamper mot lag i denne puljen. Resultatene registreres ikke, og det føres ikke tabeller. Det er et overordnet mål at fotball skal betraktes som en lek for spillerne, og dømminga skal i størst mulig grad ha preg av veiledning.

Spilleberettigelse og lagregistrering

Alle lag skal registrere seg i sekretariat og levere lagliste senest en halv time før kampstart første kamp i turneringa. Dersom det foreligger dispensasjoner eller andre forhold som avviker fra reglementet, må laget fremlegge disse for sekretariatet. Det er ingen begrensninger i antall spillere på laget. En spiller i disse årsklassene har anledning å delta på inntil to lag i turneringa.

Bruk av overårige spillere

Bilalliansen Cup følger til enhver tid Norges Fotballforbunds regelverk i forhold til overårige spillere. Bilalliansen Cup godkjenner dispensasjoner gitt av krets. Alle dispensasjoner må fremlegges for turneringssekretariat, og laget må medbringe kopi av dispensasjoner til lagets kamper.

Frammøte

Alle lag må stille til kamp ferdigskiftet ved den banen hvor deres kamp skal spilles senest 5 minutter før kampstart.

Spilleregler og retningslinjer

Bilalliansen Cup følger NFF sine spilleregler og retningslinjer:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/#69880

Fair play

En klubbs spillere, ledere, trenere og støtteapparat skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd). Ingen av aktørene skal forsøke å påvirke resultatet i en kamp gjennom usportslig adferd.

Annet

Bilalliansen Cup har rett til å endre spillested og kamptidspunkt før og under hele turneringa. Bilalliansen Cup har også anledning å gjøre tilpasninger ut fra sportslige og praktiske hensyn. Følg med på høyttaleranlegget for informasjon.

5-ER FOTBALL

I år spiller alle lag 5-er fotball.

MATSERVERING

En gjeng med flotte foreldre vil sørge for at du kan gi kroppen påfyll av både mat og drikke i løpet av dagen. Vi har også mat for deg som har allergi. Det er satt opp et eget utsalgssted hvor du får kjøpt allergivennlig mat. Snakk med en av de som jobber i serveringsteltet, så kan de fortelle deg hvilken mat du kan spise ut fra hvilken type allergi du har.

FØRSTEHJELP

Skulle noen være så uheldig å bli skadet er det et eget førstehjelpstelt med sykepleiere og leger. I førstehjelpsteltet er det også en egen hjertestarter. Heldigvis har vi ikke hatt de store skadene tidligere år, og også i år satser vi på en skadefri turnering.

PREMIEUTDELING

Premieutdeling for utmerket deltakelse under Bilalliansen cup skjer ved siden av førstehjelpsteltet. Teltet er merket med premieutdeling. Det er viktig at lagledere fyller ut lagliste så snart dere ankommer turneringen. Dette gjøres hos sekretariatet som sitter i klubbhuset.

TOALETTER

Toaletter finner du på Hauknes skole, som ligger rett ovenfor banen. Det er skiltet opp til toalettene.

PARKERING

Vi oppfordrer i år som i fjor alle Åga- og Hauknesværinger som har mulighet til å ta beina fatt om gå til Hauknes idrettspark. Kommer du kjørende vil du bli henvist av våre parkeringsvakter til områder der du kan parkere. Det er egne plasser for gjester med nedsatt funksjonsevne like ved klubbhuset.

SEKRETERIAT

Sekretariatet, speaker og sportslig leder for turneringen vil du kunne komme i kontakt med på klubbhuset som ligger like ved banen.

PIZZABAKEREN-KICKET

I år som i fjor arrangeres det konkurranse for lagene som er påmeldt Bilalliansen cup. Konkurransen går ut på å konkurrere med andre deltakende lag om hvem som skyter det hardeste skuddet. Skuddene blir målt med hastighetsmåler.

Hvert deltakende lag stiller med én spiller i konkurransen. Deltakerne vil bli inndelt i puljer, og den som har høyest hastighet i sin pulje vinner gavekort fra Pizzabakeren til laget sitt.

Påmelding til konkurransen gjøres samtidig som det fylles ut laglister hos sekretariatet i klubbhuset. Sjekk i kampoppsettet eller med sekretariatet når ditt lag er satt opp til å konkurrere.

LYST TIL Å TESTE HVOR HARDT DU SKYTER?

Like ved banen vil det være mulighet til å måle hastigheten på dine skudd, målt med samme hastighetsmåler som benyttes under Pizzabakeren-kicket. Her er det mulighet for både liten og stor å sjekke ut kraften i skudd-foten.

ANSVARLIGE

Skulle det være noen videre spørsmål så ta gjerne kontakt med:

Leder Bilalliansen Cup
Ragnhild M. Steinbakk
rsteinbakk@hotmail.com
46 76 31 26

Sportslig leder
Dan Roger Nerdal
dan.roger.nerdal@gmail.com
917 68 761

Vi i Åga IL ønsker dere alle en opplevelsesrik dag, med mange gode minner!