Bli medlem i Åga IL

Alle medlemmer i Åga IL må registrere seg i medlemsregisteret i «Min Idrett»

Link til min idrett: https://minidrett.nif.no/

Hvordan registrere seg:

 1. Gå til nettsiden https://minidrett.nif.no/
 2. Klikk på linken Ny bruker øverst til høyre på siden (til venstre for grønn Logg inn knapp)
 3. Skriv inn personinformasjon
  • Ved opprettelse gjøres det en automatisk sjekk mot vårt folkeregister. Registrer derfor fødselsnummer og navn slik det er registrert i folkeregisteret, ellers vil registrering feile (unntak er utenlandske statsborgere som ikke er registrert i vårt folkeregister).
  • Registrer mobilnummer fra en telefon du har tilgjengelig, slik at du kan sjekke engangskoden som sendes på sms.
 4. Klikk på Fortsett (grønn knapp).
 5. Skriv inn ønsket brukernavn (minst 6 tegn).
 6. Skriv inn ønsket passord to ganger (minst 8 tegn).
 7. Klikk på Fortsett (grønn knapp).
 8. Skriv inn engangspassord du nå har fått tilsendt på SMS.

Det gjøres nå en automatisk sjekk mot idrettens databaser med navn, e-postadresse, kjønn og fødselsår. Dersom det er registrert en person som matcher disse opplysningene fra før i idrettens databaser, vil du få opp mulighet til å velge å knytte din nye bruker opp til denne personen, slik at din nye bruker får med seg eventuelle registrerte klubbmedlemskap og andre funksjoner, lisenser, kurs og kompetanse osv. Finner du deg selv flere ganger i listen (noe som kan forekomme dersom du for eksempel har vært aktiv i flere idretter, og klubbene har registrert hver sin person i sine medlemsarkiv), kan du ta kontakt med idrettens support for å få slått sammen duplikatene, og samle all informasjon på en bruker.

Medlemskontigent Åga IL 2019

MedlemstypePris
Aktivt medlem300,-
Husstand450,-
Støttemedlem100,-

Treningsavgifter Åga IL 2019

IDRETTPRIS
BarneidrettGratis (kun medlemsavgift)
Fotball 6-8 år1600,- (800×2)
Fotball 9-12 år2000,- (1000×2)
Fotball 13-14 år2400,- (1200×2)
Fotball 15-16år2600,- (1300×2) *
Junior/senior3000,- (1500×2) **

*Barn til Hovedtrenere fra 13-16 år får halv pris (gjelder barn på det laget han/hun er trener for). Gjelder for inntil to trenere pr. lag.

** Barn til Hovedtrenere fra junior og opp gratis (gjelder barn på det laget han/hun er trener for). Gjelder for inntil to trenere pr. lag.

***Alle aktive må i tillegg selge julekalendere

****Alle Foreldre må belage seg på å stille på fellesdugnader for Hovedlaget

Treningsavgift kommer i tillegg til medlemsavgiften som må betales av alle aktive.

Videre

For alle aktive er betalingsfristen 31. mars.

Kontonr 4510.20.38987

Aktive utøvere

Vi minner om at deltagelse i aktiviteter i Åga IL medfører at kontingent skal betales. Dette gjelder ski, fotball, barneidrett og eventuelt andre aktiviteter man deltar på.

Støttemedlem

Vi oppfordrer flest mulig til å støtte Åga IL’s arbeid gjennom støttemedlemskap

Husstandmedlemskap

Betaler du medlemskap for husstanden må navnet på alle personer i husstanden oppgis.