Trener(e):

Thomas E. Aag Nygata 45 8618 90029612 thomasengen@live.no

Foreldrekontakt(er):

Sølvi Elvedahl Kveldsolgata 66 B 8618 41220500 gemel@online.no
Tore B. Hanssen Nygata 78 8618 48606005 hanssen@email.com