Idrettsparken – kunstgressbanen

Hauknes stadion ligger like ved Hauknes barneskole. Åga IL eier banen selv og mottar støtte fra Rana kommune for det daglige vedlikehold. Banen har også flombelysning. Banen fikk kunstgress i mai 2006 etter en fantastisk doningsinnsats. Anlegget fikk da i tillegg en generell nivåheving med klargjøring av tribuner, nytt parkeringsområde, nytt reklameskilt, sperrekjetting for kjøretøy osv. I tillegg er kioskdelen av klubbhuset oppfrisket med reklameskilt og salgsfasiliteter. Anlegget har også egen ballbod.