Årsmøte

Årsmøte


Arrangør: Styret

Tid


Årsmøte 2023 Åga IL - 11. mars 2024 kl 19:00

Styret kaller med dette inn til Årsmøte for 2023.

Mandag 11. mars - kl 19:00 på Klubbhuset.


Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1 Styreleder

12.2 Nestleder

12.3 Tre styremedlemmer på valg

12.4 Medlemmer av valgkomiteen

13.5 En revisor på valg


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.